Övriga tjänster

Dödsbo, tunga lyft, piano-flytt mm

I samråd med anhörig eller god man utför vi tömning av dödsbo.

När vi tömmer objektet ingår sortering och bortforsling av hela bohaget inklusive saker i förråd, källare, vind, garage och andra biytor. Vi tar ansvar för hela processen så att du som anhörig får hjälp med ett av de svåra momenten efter en anhörigs bortgång. Som anhörig får du givetvis full insyn i vårt arbete med tömningen av dödsboet

Vi kan även ta hand om själva flyttstädningen efter tömningen. Vår flyttstädning är komplett och vi lämnar naturligtvis en garanti på utfört arbete så att nästa hyresgäst eller nästa ägare blir helt nöjd.

Tunga lyft

När det rör tyngre lyft har vi också erfarenhet av att flytta kassaskåp. I likhet med en pianoflytt är även detta en komplicerad process med tanke på föremålets tyngd. Vi har personal som är specialiserade på tunga lyft som gör en sådan manöver snabbt och utan problem.